11:47 ICT Thứ tư, 16/10/2019

Người La Hà

KỸ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27/7/2011

Thứ tư - 13/07/2011 14:42
Không những nổi tiếng về Khoa Bảng, Làng La Hà, Xã Quảng Văn còn là vùng đất anh hùng của một dân tộc anh hùng. Đảng bộ và nhân dân xã Quảng Văn đã cống hiến nhiều tiền của, vật chất và con người trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

Đảng và nhà nước đã phong tặng Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang cho nhân dân xã Quảng Văn vào ngày 30/4/2000 như một ghi nhận to lớn cho sự cống hiến và hy sinh ấy.


Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27/7/2011. Ban biên tập trân trọng giới thiệu  danh sách cán bộ, con em là Liệt Sĩ, Thương Binh, Bệnh Binh qua các thời kỳ.

Danh sách liệt sỹ xã Quảng Văn Thời  kì  chống pháp đến chống mỹ

TT

Họ tên

Năm hy sinh

Ghi  chu

1

Trần Hoàn

04-1943

 

2

Trần Trục

10-1945

 

3

Phạm Trân

09-1945

 

4

Trần Vy

1946

 

5

Phạm Thọ

04-1947

 

6

Trần Vâng

05-1947

 

7

Trần Xuân Tạc

06-1947

 

8

Trần Cưỡi

07-1947

 

9

Phạm Oánh

07-1947

 

10

Trần Mọ

1947

 

11

Trần Tri

07-1947

 

12

Trần Kiểu

07-1947

 

13

Mai Văn Cháu

11-1947

 

14

Phạm Đốm

03-1948

 

15

Phạm Chương

04-1948

 

16

Trần Văn Thiệu

1949

 

17

Trần Biểu

01-1949

 

18

Phạm Triêm

03-1949

 

19

Phạm Tý

03-1949

 

20

Mai Mỏ

05-1949

 

21

Trần Khẩn

07-1949

 

22

Trần Hài

08-1949

 

23

Trần Thị Vy

08-1949

 

24

Trần Thiệt

09-1949

 

25

Trần Hạo

16-09-1949

 

26

Trần Kỉnh

12-1949

 

27

Phạm Giang Hồ

12-1949

 

28

Hoàng Họng

01-1950

 

29

Trần ừ

05-1950

 

30

Trần Hữu Châu

09-1950

 

31

Mai Văn Hạo

12-09-1950

 

32

Trần Văn Quýnh

1951

 

33

Phạm Triệu

3-1951

 

34

Mai Hạch

05-1951

 

35

Trần Phùng

05-1951

 

36

TrầnKy

10-1951

 

37

Hồ Hải

12-1951

 

38

Trần Cừu

22-02-1952

 

39

Trần Tý

02-1952

 

40

Phạm Đầm

05-1952

 

41

Tạ Cược

08-1952

 

42

Trần Hịch

09-1952

 

43

Trần Hỷ

09-1952

 

44

Trần Xướng

04-1953

 

45

Mai Xao

11-1953

 

46

Trần Tạc

01-1954

 

47

Trần Kỷ

04-1954

 

48

Hoàng Phú

30-05-1954

 

49

Phạm Văn Tuy

08-02-1958

 

50

Tạ Mạnh Khiên

12-1960

 

51

Trần Đình Trọng

04-02-1961

 

52

Trần Xuân Dượng

27-04-1961

 

53

Trần Quang Trung

06-08-1961

 

54

Trần Quốc Thắng

06-08-1961

 

55

Trần Xuân Kỷ

06-07-1964

 

56

Trần Xuân Bi

12-1964

 

57

Trần Văn Anh

27-03-1965

 

58

Mai Xuân Dậu

11-1965

 

59

Trần Văn Tuệ

02-1966

 

60

Trần Xuân Đính

12-05-1966

 

61

Mai Thanh Hải

30-09-1966

 

62

Tạ Đình Khôi

30-09-1966

 

63

Trần Vinh Quang

10-11-1966

 

64

Trần Quang Cảnh

13-11-1966

 

65

Trần Xuân Nhu

30-12-1966

 

66

Trần Văn ừ

1967

 

67

Trần Văn Dèo

1967

 

68

Hoàng Văn Hoá

1967

 

69

Trần Văn Nhi

1967

 

70

Trần Minh Thế

1967

 

71

Trần Văn Nhỏ

03-02-1967

 

72

Phạm Văn Thìn

07-03-1967

 

73

Trần Văn Sửu

20-03-1967

 

74

Phạm Thị Lý

09-04-1967

 

75

Phạm Văn Xuyên

16-04-1967

 

76

Trần Xuân Cà

05-1967

 

77

Trần Thế Kỷ

20-05-1967

 

78

Trần Văn Đạo

30-05-1967

 

79

Phạm Dậu

06-1967

 

80

Trần Văn Huệ

07-1967

 

81

Mai Văn Thuyết

01-07-1967

 

82

Nguyễn Tương Lai

03-07-1967

 

83

Trần Hoàng

09-07-1967

 

84

Mai Văn Thảo

24-07-1967

 

85

Lưu Vĩnh Thế

09-08-1967

 

86

Tạ Đình Hiên

06-09-1967

 

87

Trần Thanh Tuất

08-09-1967

 

88

Trần Văn Thuyết

10-1967

 

89

Trần Đình Chỉ

20-11-1967

 

90

Hoàng Qui

12-1967

 

91

Trần Văn Tạc

19-12-1967

 

92

Trần Xuân Bổng

19-12-1967

 

93

Phạm Nuỵ

1968

 

94

Hoàng Tiến Ninh

1968

 

95

Phạm Hào

1968

 

96

Trần Đình Đề

07-02-1968

 

97

Mai Xuân Cập

08-02-1968

 

98

Lê Văn Khế

20-02-1968

 

99

Phạm Thọn

18-03-1968

 

100

Trần Sỷ Ngọ

27-03-1968

 

101

Trần Thị Minh Châu

30-03-1968

 

102

Trần Đình Mão

16-04-1968

 

103

Trần Hý

26-04-1968

 

104

Mai Tiến Lảng

30-04-1968

 

104

Trần Văn Nhu

10-05-1968

 

106

Trần Văn ất

06-1968

 

107

Trần Thị Lạc

10-06-1968

 

108

Trần Văn Danh

08-06-1968

 

109

Trần Đình Núi

13-07-1968

 

110

Trần Văn Tháp

19-08-1968

 

111

Trần Văn Hoàn

23-09-1968

 

112

Trần Xuân Hoà

09-11-1968

 

113

Tạ Đình Phùng

13-12-1968

 

114

Phạm Thanh Liêm

31-12-1968

 

115

Trần Văn Hoán

20-02-1969

 

116

Trần Hải Bằng

14-03-1969

 

117

Tạ Đình Dỵ

04-04-1969

 

118

Trần Xuân Hiểu

04-04-1969

 

119

Tạ Đình Tạc

20-07-1969

 

120

Trần Đức Hà

07-08-1969

 

121

Trần Quang Thìn

24-02-1970

 

122

Trương Quang Bẹ

10-04-1970

 

123

Trần Xuân Xảo

09-05-1970

 

124

Phạm Văn ân

11-05-1970

 

125

Trần Đình Côn

12-05-1970

 

126

Trần Văn Thắng

06-1970

 

127

Trần Trọng Lưu

12-07-1970

 

128

Trần Văn Huỳnh

10-1970

 

129

Hoàng Xuân Thịnh

1971

 

130

Tạ Văn ố

30-07-1971

 

231

Mai Xuân Hoà

1972

 

132

Trần Văn Lục

1972

 

133

Đào Hữu Phước

1972

 

134

Trần Văn Toàn

1972

 

135

Phạm Khắc Dũng         

25-04-1972

 

136

Phạm Thị Dưng

26-04-1972

 

137

Trần Văn Mạch

25-05-1972

 

138

Phạm Xuân Vịnh

25-05-1972

 

139

Trần Văn Đức

30-07-1972

 

140

Trần Văn Quyết

10-1972

 

141

Nguyễn Văn Hùng

10-1972

 

142

Phạm Văn Hùng

11-1972

 

143

Phạm Gia Hoà

08-11-1972

 

144

Phạm Thị Thiểu

29-11-1972

 

145

Trần Văn Dậu

09-1973

 

146

Trần Xuân Tài

04-04-1975

 

147

Trần Văn Mậu

28-04-1975

 

146

Tạ Văn Hạch

11-05-1975

 

149

Phạm Văn Viên

10-03-1976

 

150

Mai Xuân Thành

1979

 

151

Phạm Duy Hiểu

22-11-1979

 

152

Trần Xuân Nhân

1981

 

153

Tạ Quang Thạch

1985

 

154

Phạm Văn Đức

 

 

155

Phạm Xuân Thái

 

 

         

 

Danh sách thương binh, bệnh binh, hưởng chất độc da cam của xã Quảng Văn

  1. Thương binh tỷ lệ thương tật từ 21%-60%

TT

Họ và tên

 

1

Hoàng Bang

 

2

Hoàng Bạo

 

3

Hoàng Lương Thiện

 

4

Hoàng Minh Sữu

 

5

Hoàng Phúc

 

6

Hoàng Thị Sen

 

7

Hoàng Trung Thương

 

8

Hoàng Văn Học

 

9

Hoàng Văn Nông

 

10

Hoàng Văn Sâm

 

11

Hoàng Văn Vinh

 

12

Mai Thị Liển

 

13

Mai Thị Suốt

 

14

Mai Văn Bày

 

15

Mai Văn Dung

 

16

Mai Văn Hợi

 

17

Phạm Hồng Chiến

 

18

Phạm Mẹo

 

19

Phạm Thị Bát

 

20

Phạm Thị Huề

 

21

Phạm Thị Thơ

 

22

Phạm Thị Thuấn

 

23

Phạm Văn Thời

 

24

Trần Bình

 

25

Trần Quang Đản

 

26

Trần Quang Đông

 

27

Trần Thị Đào

 

28

Trần Thị Đoài

 

29

Trần Thị Hởi

 

30

Trần Thị Khương

 

31

Trần Thị Lê

 

32

Trần Văn Chẩm

 

33

Trần Văn Chén

 

34

Trần văn Dương

 

35

Trần Văn Hoán

 

36

Trần Văn Huý

 

37

Trần Văn Nhung

 

38

Trần Xuân Hảo

 

39

Trần Xuân Hy

 

40

Trần Xuân Mão

 

41

Võ Văn Khuể

 

Thương binh tỷ lệ thương tật từ 61%-80%

 

TT

Họ Và TÊN

 

1

Phạm Xuân ất

 

2

Trần Bá Tước

 

3

Trần Văn Châu

 

4

Trần Văn Minh

 

Thương binh từ 81% trở lên

TT

Họ Và TÊN

 

1

Mai Văn Quát

 

2

Trần Văn Đèo

 

 

Bệnh binh mất sức lao động từ 61%-70%

TT

Họ Và TÊN

 

1

Mai Xuân Nối

 

2

Phạm Văn Tín

 

3

Tạ Minh Tuấn

 

4

Trần Quang Đông

 

5

Trần Quang Nhung

 

6

Trần Văn Đồn

 

7

Trần Văn ẻ

 

8

Trần Văn Thận

 

9

Trần Văn Thắng

 

10

Trần Văn Thọ

 

11

Trần Văn Thông

 

12

Trần Văn Thuấn

 

13

Trần Văn Toả

 

14

Trần Văn Vưu

 

15

Trần Xuân Hoá

 

 

Danh sách bệnh binh MSLĐ từ 71%-80%

TT

Họ Và TÊN

 

1

Phạm Đình Quyết

 

 

Danh sách bệnh binh MSLĐ từ 81%-90%

TT

Họ Và TÊN

 

1

Trần Đình Châu

 

 

Thương binh b mất sức từ 21%-60%

TT

Họ Và TÊN

 

1

Mai Văn Đài

 

2

Trần Văn Trung

 

 

Thương binh b mất sức từ 81% trở lên

TT

Họ Và TÊN

 

1

Mai Văn Thắng

 

 

Danh sách người bị bệnh suy giảm khả năng lao động dưới 80%  (nhiểm Cddc)

TT

Họ Và TÊN

 

1

Hoàng Tương

 

2

Mai Xuiân Đương

 

3

Mai Xuân Vời

 

4

Tạ Thị Ky

 

5

Trần Kiều

 

6

Trần Thị Mẹo

 

 

Danh sách người bị bệnh SGKN lao động trên 80%(Nhiểm CĐdc)

TT

Họ Và TÊN

 

1

Trần Đình Du

 

Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG VĂN ( 1930-2010 )

Hientran- - 13/07/2011 21:13
Cảm ơn ban biên tâp đã đăng tải những thông tin thiết thực, giúp con em Quảng Văn nhìn lại quá khứ hào hùng của những thế hệ đi trước.
Trần Thanh Lâm- - 07/08/2011 17:35
BBT xem lại có sai sót gì không bời vì 2 ông Trần Vy - 1946 và ông Trần Văn Quýnh 1951 là 2 anh em ( Anh rể và em vợ) hy sinh cùng 1 ngày tại cồn Vượn - Làng La Hà - Xax Quảng Văn
BBT- - 11/08/2011 21:45
Dear anh Lâm, BBT ghi nhận góp ý của anh và sẽ chuyển thông tin này về cho các bộ phận liên quan, kiểm tra và sẽ có hiệu chỉnh sau. Cảm ơn anh. Chúc anh em ở Đà Nẵng mạnh khỏe và hạnh phúc.
BBT- - 14/09/2011 06:27
BBT sẽ làm việc với UBND xã,hội Cựu Chiến Binh của xã và sẽ thông báo sớm cho bác Lưu Thái.Bác cho BBT số điện thoại để liên lạc khi cần.Cám ơn bác.
Luu Thái- - 19/09/2011 11:11
Cám ơn BBT đã có phản hồi . phản ánh của mình là căn cứ vào bằng tổ quốc ghi công , vì mình là cháu ruôt của LS Phạm Oánh .
1, 2  Trang sau
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn